Hotel Mureş

↑ înapoi la listă

Parcul Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş

Parc naţional

Lacu Roşu
-

46.754069, 25.813636

nationalpark@visitlacurosu.ro

Fără nici o îndoială, parcul naţional este una dintre cele mai frumoase zone naturale din ţară.  Lacul de baraj natural, care numai în sine este o raritate, este şi una dintre cele mai frumoase staţiuni climaterice din România. Natura a decis să îmbine unicitatea lacului cu grandioasele pereţii abrupţi ai dolomiţilor din cheile Bicaz.

Dacă n-ar fi de ajuns, pe lângă aceste două obiective naturale se mai găseşte cu puţin înspre Sud spectaculoasa creastă principală a Munţilor Hăşmas, cu pereţii şi piscuri modelaţi, cu versanţi abrupţi precum Ciofronca, Hăşmaşul Mare, Hăşmaşul Negru, Poiana Albă, Piatra Singuratică, compoziţie ce oferă un peisaj atractiv întrucât stârneşte pofta de explorare a frumuseţilor naturale.

Parcul, chiar dacă dispune de un teritoriu de 6575 hectare, este cel mai mic şi cel mai nou parc naţional din ţară.  Pe acest teritoiu trăiesc 522 de specii nevertebrale şi 160 de specii vertebrale. Între 1970-1971 din munţii Retezat au fost aduse câteva exemplare de capre negre, iar populaţia s-a înmulţit numârând mai mult de 30 de capre.

Este şi mediul natural a unor specii de floră şi faună rare şi periclitate precum: papucul-doamnei (Cypripedium calceolus), floarea de colţ (Leontopodium alpinum), sângele-voinicului (Nigritella rubra), tisa (Taxus baccata) etc. Faună: Lepidopterele Parnassius apollo, amfibieni şi reptile ca broasca cu burta galbenă (Bombina variegata), tritonul de munte (Triturus alpestris), tritonul carpatic (Triturus montandoni), tritonul cu creastă (Triturus cristatus), salamandra (Salamandra salamandra), broasca roşie de munte (Rana temporaria), păsări ca fluturaşul de stâncă (Tichodroma muraria), presura de munte (Emberiza cia), cocoşul de munte (Tetrao urogallus), huhurezul mare (Strix uralensis), acvila de munte (Aquila chrysaetos) şi mamifere, cerbul carpatin (Cervus elaphus), ursul (Ursus arctos), râsul (Lynx lynx), lupul (Canis lupus).

Nu avem date despre programul de funcţionare/vizitare!
lorem ipsum
lorem ipsum dolor lorem ipsum dolor lorem ipsum dolor
lorem ipsum
  • Hotel Mureş
  • Restaurant Mureş

loading ...

Uri-show